“Anigu wax koox ah oo aan ka mid ahay ma jirto” Seekh Berberawi