“Waxa dowladda ugu jirta qaybinta Ciise Muuse maanu garan” Muuse Dalab