Dugsiyo u gaara carruurta yaryar oo laga hirgeliyay Berbera