Qiimaha Lagu kala iibsado Xubnaha Jidhka Aadamaha (Xogta Dunida)