Daawo Ninka Ugu Madaxa Weyn, Ka ugu Cagta Weyn, iyo Ta ugu Timaha Dheer

https://www.youtube.com/watch?v=lHQzrk1xJcg&feature=youtu.be